Tắm khoáng nóng Phước Nhơn

Tắm khoáng nóng tại khu du lịch Phước Nhơn


Tắm khoáng nóng tại Phước Nhơn
 Hồ tắm khoáng nóng tại khu du lịch Phước Nhơn Đà Nẵng


GIÁ VÉ TẮM KHOÁNG

 NỘI DUNG    
 GIÁ
 Vé tắm khoáng người lớn
 80,000
 Vé tắm khoáng trẻ em  40,000
 Vé tắm khoáng đặc biệt gồm
(Tắm khoáng, sục jacuzzi, xông hơi ướt, xông hơi khô)
 150,000

Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm du lịch