Tắm bùn khoáng Phước Nhơn

Dịch vụ tắm bùn khoáng Phước Nhơn

Hiện tại khu du lịch Phước Nhơn có 23 bồn tắm bùn khoáng các loại

tắm bùn khoáng phước nhơn
Thả bùn vào hồ


Giá vé tắm bùn khoáng tại khu du lịch Phước Nhơn


 HÌNH THỨC
 GIÁ
 BỒN RIÊNG bao gồm
 Tắm bùn khoáng + Ôn tuyền thủy liệu pháp + Tắm khoáng + Xông hơi ướt + Xông hơi khô
 
 Giá vé cho loại bồn 1 người
 300,000
 Giá vé cho loại bồn 2 người
bồn tắm bùn 2 người

  500,000
 Giá vé cho loại bồn 4 người  900,000
 Giá vé cho loại bồn 6 người
  1,200,000
 TỰ DO bao gồm
 Tắm bùn + Ôn tuyền thủy liệu pháp + Tắm khoáng
 
 Giá vé / người
  150,000


Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm du lịch

Xem thêm:  Qui trình tắm bùn khoáng