Khu vực tắm khoáng nóng

Khu vực tắm khoáng nóng của khu du lịch Phước Nhơn, đây là hồ tắm khoáng nóng dạng hồ bơi tập thể, Mời bạn tham quan khu vực hồ bơi tắm khoáng lạnh 

Tắm khoáng nóng tại hồ bơi tập thể
Hồ tắm khoáng nóng tại khu du lịch Phước Nhơn Đà Nẵng