Khu vực tắm khoáng lạnh

Trong khu du lịch Phước Nhơn có 2 khu vực tắm khoáng là khu vực tắm khoáng nóng và khu vực hồ bơi tắm khoáng lạnh, mời bạn xem hình ảnh khu vực tắm khoáng lạnh

hồ bơi tắm khoáng lạnh