Khu vực tắm bùn

Khu vực tắm bùn trong khu du lịch khoáng nóng Phước Nhơn

Khu vực tắm bùn khoáng