Chú ý cho người tắm bùn khoáng

Một vài chú ý dành cho người tắm bùn khoáng

1. Không nên tắm lại bằng nước lạnh và xà phòng để phát huy hiệu quả của việc tắm bùn khoáng

2. Tùy thuộc vào sức khỏe mà thời gian tắm bùn khoáng của mỗi người là khác nhau.

3. Sau khi tắm bạn nên nghỉ ngơi trước khi ra về.