Chòi nghỉ

Ngoài hệ thống nhà hàng có thể đáp ứng được 300 khách, khu du lịch Phước Nhơn còn có hệ thống chòi nghỉ

Chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá dịch vụ cho thuê chòi nghỉ trong thời gian tới