Bồn tắm thảo mộc

Bồn tắm thảo mộc tại khu du lịch Phước Nhơn Đà Nẵng, mỗi bồn một người, nằm trong không gian riêng, bồn tắm được thiết kế khá tinh tế và gần gủi với môi trường


bồn tắm thảo mộc
Bồn tắm thảo mộc tại khu du lịch khoáng nóng Phước Nhơn