Bồn tắm bùn 2 người

Mỗi khu du lịch tắm bùn khoáng có các loại bồn khác nhau, xin giới thiệu loại bồn tắm bùn khoáng dành cho 2 người tại khu du lịch khoáng nóng Phước Nhơn

bồn tắm bùn 2 người
Loại bồn tắm bùn 2 người